АКРЕДИТОВАН ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

 

Аутори:
Жељка Лукић Радојичић, професор разредне наставе
Катарина Чарапић, професор српског језика и књижевности

Реализатори:
Жељка Лукић Радојичић, професор разредне наставе
Катарина Чарапић, професор српског језика и књижевности
Зденка Миливојевић, професор разредне наставе
Марица Д. Николић, професор разредне наставе
Оливера Петровић, дипломирани педагог

Методички приступ обради књижевности у млађим разредима основне школе

 

Контакт

Жељка Лукић-Радојичић

Жељана Лукић Радојичић, аутор и реализатор семинара

тел. 063/394251, 014/61102,
е-mail: zeljanaradojicic@gmail.com

 

Катарина Чарапић

Катарина Чарапић, аутор и реализатор семинара
тел. 063/691596,
e-mail:  keti973@gmail.com

 

МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ОБРАДИ КЊИЖЕВНОСТИ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Општи и специфични циљеви програма:

Оспособљавање учитеља I, II, III и IV разреда запослених у основним школама у Србији за креативан приступ обради књижевних садржаја у млађим разредима основне школе.
Стручно и методичко усавршавање учитеља, односно упознавање са новим методама тумачења књижевних текстова и њихова примена у методичким радионицама.
Иновирање приступа садржајима српског језика како би се ученицима омогућило сврсисходније и функционалније савладавање садржаја школске лектире.
Повезивање наставе српског језика са другим предметима у школи.
Активирање учитеља за креативнији приступ обради књижевних садржаја.
Подстицање испољавања креативних потенцијала учитеља и ученика.
Унапређивање квалитета образовања са циљем помоћи учитељу да оцењивање стави у функцију напредовања ученика у учењу.
Сагледавање важности употребе таксономија у настави и оцењивању.
Формулисање критеријума оцењивања у млађим разредима основне школе на основу образовних компетенција.
Пружање практичне помоћи учитељима у прављењу сценарија у сагласности са Блумовом таксономијом.

Реч аутора о програму...
Методички приступ обради књижевности у млађим разредима је програм стручног усавршавања који је само делимично предавачког типа, док се много већи део  темељи на конкретном, најчешће групном облику  рада, а у појединим сегментима  заступљен је  и рад у пару, чиме се потенцира чињеница да је тимски рад увек квалитетнији, маштовитији и идејно разноликији. Резултати овог тимског рада су видљиви на крају сваке активности и састоје се од 16 изложбених паноа, који постају врло применљива наставна средства. Садржај се реализује  кроз интерактивни рад учесника и водитеља. Посебно се негује контекст  игре и симулације наставне ситуације. Основни метод и облик рада је радионица.
Овај програм стручног усавршавања предвиђено је да траје 15 радних сати подељених у пет креативно осмишљених радионица у којима су учесници постављени делимично у улогу ученика, а делимично у улогу учитеља.
Основне теме за рад су:
НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ – рад у пару и групни облик рада (пословице, поређења, питалице, народна приповетка „Седам прутова“, басна „Корњача и зец“, епска песма „Стари Вујадин“)
БАЈКЕ - различити нивои сложености (''Бајка о белом лабуду'', ''Ружно паче'', ''Трнова Ружица'' и ''Небеска река'')
а) ОБРАЗОВНЕ КОМПЕНТЕНЦИЈЕ И КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА.

б) ДОРАДА ПИТАЊА  РНС за проверу усвојености књижевних садржаја у складу са Блумовом таксономијом.
ПОЕЗИЈА - групни облик рада (збирке песама Ј. Ј. Змаја, Добрице Ерића, Душана Радовића и Милована Данојлића)
РОМАН «БЕЛА ГРИВА» - активна настава

 

Стрип

Ружно паче

врхврх

© 2010 - ОШ "Милан Ракић" Мионица | Дизајн Веб тим