ШКОЛА НЕКАД

Почеци школства у мионичком крају сежу до далеке 1839. године, када су основане прве манастирске школе у Боговађи и Рибници. Међутим, постоје подаци према којима је у селу Ракићи још 1827. године постојала приватна школа коју је водио учитељ Степан Јовановић Геренчић, родом из Земуна.
Сталну основну школу Мионица је добила 1864. године. Тада је трудом становника Мионице, Санковића, Радобића, Табановића, Команица и Вртиглава изграђена и прва школска зграда од дрвета, која је имала једну учионицу и спаваћу собу за ђаке из околних села. Све до школске 1879/80. године школа је троразредна, када прераста у четвороразредну и уједно и највећу школу у Колубарском срезу. За прве године рада ове школе, карактеристичан је њен специфични интернатски тип, јер су деца непрекидно боравила у школи све док траје школска година. У првом летопису школе је записано: ."Кућама су се отпуштали само лети шест недеља и по недељу дана о Божићу и Васкрсу".
Нова школска зграда од чврстог материјала подигнута је тек у јесен 1896. године на заједничком плацу са црквом. Како број ученика непрестано расте, нова зграда није могла да подмири потребе основне школе у Мионици. Зато је 1899. године за потребе школе изнајмљена једна приватна кућа, а о трошку мионичке општине 1904. године је изграђена још једна школска зграда.
Стара школа Такође, 1912. године је саграђена још једна школска зграда од тврдог материјала.
Стара школа

Историјат школе

Основна школа "Милан Ракић" је започела своју делатност 1864. године и током постојања и рада прилагођавала се условима који су настајали, трајали и владали током минулих времена. Као осморазредна школа ради од школске 1954/55. године и до школске 1962/63. године није имала издвојених одељења. Одлуком Скупштине општине Мионица, почетком те школске године нашој школи се припајају четвороразредна одељења из суседних села, те школски рејон   који  припада мионичкој школи обухвата насеља: Варош Мионицу, Село Мионицу, Радобић, Табановић, Ђурђевац, Клашнић, Шушеоку, Санковић, Кључ, Паштрић, Толић, Команице и део Маљевића. Коју годину касније потпуно су укинуте четвороразредне школе у Санковићу и Рибници. Овако организована школа ради све до краја школске 1975/76. године када се спаја са основном школом "Милан Pакић" из Доње Топлице и задржава већ постојећи назив Основна школа "Драгојло Дудић". До нове реорганизације долази почетком школске 1991/92. године, када се одлуком Скупштине општине Мионица нашој школи припаја Основна школа "Лука Спасојевић" из Горње Топлице, са својим издвојеним одељењима у Дучићу, Струганику, Попадићу и Берковцу. Истовремено, школи у Рајковићу се припајају  издвојена одељења мионичке школе у  Толићу, Кључу и Ђурђевцу. Овим организационим променама школске мреже, на подручју општине су створене две основне школе, у Мионици и Рајковићу, чиме је школска мрежа усклађена са планом Републике Србије. Скупштина општине Мионица је на својој седници од 9. априла 2002. године донела одлуку да прихвати предлог и мишљење школског одбора и наставничког већа наше школе о промени назива школе. Влада Републике Србије је, на седници одржаној 24.12.2002. године, донела решење о новом називу наше школе и отад се она зове Основна школа "Милан Ракић".
Седиште школе је у Мионици, а издвојена одељења су у следеђим местима: осморазредна издвојена одељења у Доњој Топлици и Горњој Топлици и четвороразредна издвојена одељења у Берковцу (привремено затворено), Дучићу, Команицама (привремено затворено), Попадићу, Струганику и Табановићу. 

врхврх

© 2010 - ОШ "Милан Ракић" Мионица | Дизајн Веб тим