Директор: Слађана Ранковић

Помоћник дир: Катарина Живковић

Педагози: Валентина Бојковић и Јасмина Палавестрић

Психолог: Снежана Васић

Секретар: Светлана Ненадовић

Шеф рачуноводства: Мила Спасојевић

Административно-финансијски радник: Тамара Павлоцић

Библиотекари: Славица Арсић и Наташа Шујдовић

КОНТАКТ

Лого

АДРЕСА:
Основна школа "Милан Ракић"
Кнеза Грбовића 31
14242 Мионица
Србија

Електонска пошта:
e-mail osmilanrakicmion@mts.rs
___________________________________________________________

ТЕЛЕФОНИ: (014)3421-168; (014)3422-503
___________________________________________________________

ФАКС: (014)3422-068
___________________________________________________________

МАТИЧНИ БРОЈ: 07134754

ПИБ: 101392039
___________________________________________________________

ЖИРО-РАЧУНИ:

БУЏЕТСКИ: 840-908660-42

ДОНАЦИЈЕ: 840-908666-24

ЂАЧКИ: 840-610760-81

___________________________________________________________

ЛИНКОВИ

Наша школа на Фејсбуку
Друштво учитеља Мионица
Министарство просвете

Школска управа Ваљево
Општина Мионица
Завод за унапређивање образовања и васпитања

врхврх

© 2010 - ОШ "Милан Ракић" Мионица | Дизајн Веб тим