ШКОЛА ДАНАС

У 2020/2021. школској години наставу изводи 24 учитеља, односно наставника и професора разредне наставе за рад у млађим разредима и продуженом боравку, 46 наставникa, односно професора у предметној настави и 2 дефектолога за рад у специјалним одељењима. Школа, поред наставника, има директора школе, помоћника директора, педагога, психолога, логопеда и библиотекара. Од ваннаставног особља ту су: секретар, координатор финансијских и рачуноводствених послова, финансијско-административни сарадник, два кувара, 6 домара (мајстора одржавања) и 17 радника за одржавање чистоће. Њихов велики, заједнички циљ је да креативном и позитивном атмосфером у школи пробуде код ученика радозналост, стваралаштво, машту и да их охрабре да дају најбољи део себе, да схвате да је учење улагање у будућност и да ништа није јаче од човека који знањем зрачи.

Школа

На почетку школске 2020/2021. године у школу је уписано 748 ученика који су распоређени у 45 редовних одељења: 35 чистих одељењe, 8 комбинованих одељења од 2 или 3 разреда и 2 специјална одељења за ученике са развојним сметњама. Због реновирања школске зграде настава у матичној школи се, на почетку школске године, изводи у учионицама Средње школе "Мионица" у две смене. Због пандемије изазване корана вирусом сва одељења су подељена у две групе. Прва група одељења током радне недеље прати наставу у школи, а друга прати наставу на даљину и обрнуто. У издвојеним одељењима настава се изводи у једној смени са целим одељењима.
У матичној школи у Мионици има 539 ученика, а у издвојеним одељењима 209 ученика. Преглед бројног стања ученика у матичној школи и издвојеним одељењима дат је у следећим табелама:


Бројно стање ученика у 2020/2021. школској години (млађи разреди)
Матична школа Мионица
Разред
I1
I2
I3
II1
II2
III1
III2
III3
IV1
IV2
IV3
Укупно (I-IV)
Ученика
22
22
22
25
26
23
23
22
24
25
23
Укупно
66
51
68
72
257

Бројно стање ученика у 2020/2021. школској години (старији разреди)
Матична школа Мионица
Разред
V1
V2
V3
VI1
VI2
VI3
VII1
VII2
VII3
VIII1
VIII2
VIII3
Укупно (V-VIII)
Ученика
22
21
23
24
23
24
26
25
23
22
20
22
Укупно
66
71
74
64
275

Бројно стање ученика у 2020/2021. школској години (специјална одељења)
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно
Број ученика
1
1
1
-
1
1
1
1
7

Бројно стање ученика у 2020/2021. школској години (ИО Горња Топлица)
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно
Број ученика
6
6
12
10
21
13
18
16
102

Бројно стање ученика у 2020/2021. школској години (ИО Доња Топлица)
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно
Број ученика
8
4
9
8
11
12
8
16
76

Бројно стање ученика у 2020/2021. школској години (ИО Дучић)
Разред
I
II
III
IV
Укупно
Број ученика
2
3
3
4
12

Бројно стање ученика у 2020/2021. школској години (ИО Попадић)
Разред
I
II
III
IV
Укупно
Број ученика
-
1
2
1
4

Бројно стање ученика у 2020/2021. школској години (ИО Струганик)
Разред
I
II
III
IV
Укупно
Број ученика
2
4
1
3
10

Бројно стање ученика у 2020/2021. школској години (ИО Табановић)
Разред
I
II
III
IV
Укупно
Број ученика
-
-
3
2
5

Бројно стање ученика у 2020/2021. школској години (издвојена одељења)
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно
Број ученика
18
18
30
28
32
25
26
32
209

Бројно стање ученика у 2020/2021. школској години (цела школа)
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно
Број ученика
85
70
99
100
99
97
101
97
748

Заједничким радом наставника и ученика успешно се реализују разне манифестације и културне делатности.

Ученици

Током октобра обележава се Дечја недеља у оквиру које се реализују спортске, ликовне и друге стваралачке активности. Наши ученици и наставници су укључени у реализацију културне манифестације „Мишићеви дани“, која се одржава током месеца јула у Мионици, у част војводе Живојина Мишића, који је рођен у нашем крају, у селу Струганику.
Школска слава Свети Сава се обележава у матичној школи свечаном академијом и ручком за госте. У припреми школске славе учествује велики број родитеља, приватника и домаћина који својим донацијама помажу да сви гости буду задовољни. У издвојеним одељењима приређује се пригодан културни програм и ручак за ученике, наставнике и госте.
Од 2001. године мионичка школа и општина уз помоћ спонзора награђују ученике носиоце Вукове дипломе специјалним путовањем у градове Европе. Тако су "вуковци" 2001. године ишли у Лондон, 2002. у Париз, 2003. и 2008. у Русију, 2004. у Италију, 2005, 2006, 2009, 2010. и 2011. године у Грчку, 2012. и 2014. у Црну Гору, 2013, 2015, 2016. и 2017. и 2018. године поново у Грчку, а 2019. у Италију.

Садржај странице је последњи пут мењан 25.09.2020 9:09 .

врхврх

© 2010 - ОШ "Милан Ракић" Мионица | Дизајн Веб тим