Историјат

Школа у Доњој Топлици се први пут помиње у историјским списима 1873. године. Те године је министар дао одобрење за отварање школе. Први учитељ је требало да буде Панта Војиновић. Због политичких трвења и несугласица министар повлачи одобрење почетком јануара 1874. године. Настојања да Доња Топлица добије школу обнављају се 1890. године. Школа је отворена тек у јесен 1892. године. Први учитељ је био Михаило Драговић. Настава је извођена у уступљеној општинској судници.

Општинска судница

Школа непрекидно ради од 1904. године. Тада је изграђена и нова школска зграда са две учионице, канцеларијом и станом за учитеља.

Прва школска зграда

Треће одељење школа добија 1928, а четврто одељење 1933. године. Настава се изводи у три зграде које нису одговарале хигијенско-техничким и педагошким захтевима. У осморазредну школу почиње да прераста од 1963. године.

Име школе је мењано више пута. Тако је одлуком Министарства просвете од 24. новембра 1934. године школа добила име Државна народна школа Витешког краља Александра I Ујединитеља. После се звала Основна школа "Милан Ракић". Када је 1975/76. школске године припојена мионичкој школи добија име Основна школа "Драгојло Дудић", ИО Доња Топлица. 2004. године школа је поново добила име познатог српског песника Милана Ракића.

ИО Доња Топлица

Школа у Доњој Топлици је осморазредно издвојено одељење Основне школе "Милан Ракић" у Мионици. Њу похађају ученици из околних села: Вировца, Вртиглава, Горњег Мушића, Доњег Мушића, Великих Маришта и Наномира.

Школа у Доњој Топлици

Ове школске године школа има 8 одељења са укупно 117 ученика.

Бројно стање ученика у 2014/2015. школској години
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно
Број ученика
12
12
17
12
22
15
14
13
117

Међу уписаним ученицима има 32 ученика ромске националности из Наномира, што представља око 27% од укупног броја ученика. У школи се чине велики напори да се ови ученици потпуно интегришу у образовни систем. Познат је проблем нередовног похађања наставе, који је нарочито изражен у старијим разредима. Школа је добила педагошког асистента који ће помоћи при решавању поменутих проблема и око инклузивне наставе.
Због недостатка простора настава се одржава у две смене и у врло неповољним условима. Школа има само две одговарајуће учионице, а за остале две се користе трпезарија и канцеларија. До недостатка простора дошло је услед рушења старе школске зграде после земљотреса, после чега се настава одвија у некада помоћној школској згради. Крајем 2009. године школска зграда је реновирана. У мају 2010. године школа је добила дигитални кабинет. Да би се обезбедила просторија прибегло се преграђивању једне учионице, чиме су се још више погоршали просторни услови рада.

Ренвирана школска зграда

Иако се ради у отежаним условима ученици показују интерес за све наставне предмете, постижу завидне резултате у учењу и учествују у такмичењима. Радо учествују у активностима поводом обележавања Дечје недеље, Дана школе, школске славе , учествују у пролећном кросу РТС-а и у разним другим такмичењима.

Школска слава

Школа има асфалтирано игралиште за мали фудбал, кошарку и одбојку. Ученици показују велико интересовање за спорт, а нарочито за фудбал и одбојку. Сваки слободан тренутак проводе на игралишту. Често учествују у уређивању игралишта и школског дворишта.

Припреме за крос

У јесен 2002. године почела је изградња нове школске зграде. Извођачи радова су се више пута мењали, а радови на изградњи су више пута започињани и прекидани. Докле се стигло показује слика, а од 2005. године није било никаквих радова.

Будућа школаСадржај странице је последњи пут мењан 27.03.2015 23:46

врхврх

© 2010 - ОШ "Милан Ракић" Мионица | Дизајн Веб тим