Ђачки парламент

Ђачки парламент је састављен од по 2 представника свих одељења седмог и осмог разреда. Педагог школе, Оливера Петровић, већ неколико година врло успешно организује рад ученика који су чланови Ђачког парламента. Десно је извештај о њиховом раду по месецима у току претходне школске године.

Извештај о раду ђачког парламента за 2009/10. школску годину

СЕПТЕМБАР:

 • Избор члана и заменика члана парламента у одељенским заједницама 7. и 8. разреда   (избор извршен тајним гласањем на редовним часовима одељенске заједнице)

ОКТОБАР:

 • Конститутивна седница парламента: избор председника, потпредседника, секретара и усвајање плана и програма рада
 • Уочени проблеми у савладавању наставних садржаја, предлози и сугестије
 • Дискусија на тему извођења екскурзије за осми разред
 • Дискусија на тему недостатка наставних средстава за извођење наставе појединих предмета
 • Дисциплина ученика
 • Одржана журка у организацији ђачког парламента

НОВЕМБАР:

 • Упознавање са резултатима успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода
 • Информације о Развојном планирању, избор и  укључивање ученице 8. разреда у развојни тим
 • Турнир у  малом фудбалу
 • Дискусија на тему недоличног понашања појединих чланова парламента
 • Одржана журка у организацији ђачког парламента

ДЕЦЕМБАР:

 • Упознавање парламентараца са радом управних органа школе - школски одбор и наставничко веће као и са радом и функционисањем савета родитеља
 • Поводом 1. децембра дана борбе против  СИДЕ одржано предавање радионичарског типа о ХИВ-у у сарадњи са Црвеним крстом Мионица
 • Подела потребног материјала и обука чланова парламента за предавање на исту тему по одељенским заједницама 7. и 8. разреда
 • Предлози тема за предавања и расправу: Алкохолизам, Наркоманија, Трговина људима, Секс...
 • Одржана журка у организацији ђачког парламента

ЈАНУАР:

 • Анализа успешности предавања на тему ХИВ-а  у одељенским заједницама
 • Анализа успеха и понашања ученика 7. и 8. разреда на крају првог полугодишта
 • Анализа рада ђачког парламента
 • Расправа на тему штетног утицаја никотина, алкохола и дрога
 • Дискусија о актуелним проблемима на појединим часовима
 • Одржана журка у организацији ђачког парламента

ФЕБРУАР:

 • Припрема података и попуњавање упитника о раду и потребама ђачког парламента за Школску  управу, у сарадњи са педагогом школе
 • Чланови ђачког парламента, користећи стручни материјал у одељенским заједницама одржали предавање о TRAFFICKING-у (трговина људима)
 • Подела потребног материјала и усмеравање о предавању по одељенским заједницама 7. и 8. разреда 
 • Предлози за побољшање успеха и дисциплине у наставку школске године
 • Одржана журка у организацији ђачког парламента

МАРТ:

 • Извештај о реализацији и  успешности предавања о TRAFFICKING-у
 • Школска такмичења – разматрање календара за 7. и 8. разред
 • Припреме за извођење екскурзије, мале матуре и избор ђака генерације
 • Одржана журка у организацији ђачког парламента

АПРИЛ:

 • Учествовање у припреми, организацији и реализацији  Дечјег васкршњег сабора
 • Дискусија о појединим проблемима са успехом и дисциплином на крају трећег класификационог периода
 • Одељењска и парламент – реализација
 • Турнир у одбојци и фудбалу
 • Одржана журка у организацији  ђачког парламента

МАЈ:

 • Дестинације екскурзија
 • Тајно гласање, избор ђака генерације за предлог Наставничком већу
 • Припреме за организовање матурске вечери

ЈУН:

 • Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају школске 2009/10. године
 • Договор о извођењу матурске вечери у сарадњи са разредним старешинама и активности чланова парламента, ученика 8. разреда  на матурској вечери.
 • Извештај и селекција документације о раду ђачког парламента
 • Завршна активност у организацији Ђачког парламента на прослави матурске вечери. Организација програма матурске вечери, избора за мис и мистера матуре... у сарадњи са школским психологом

врхврх

© 2010 - ОШ "Милан Ракић" Мионица | Дизајн Веб тим