Продужени боравак

Нашој школи је у школској 2006/07. години одобрено  једно одељење продуженог боравка које чине ученици 1. и 2. разреда. Од тада па до почетка школске 2010/11. године број заинтересованих ученика се константно повећавао. У овој школској години потребе родитеља и ученика за продуженим боравком су све веће па се дневно у продуженом боравку појављује од 34 ученика 1. и 2. разреда. Постоји све веће интересовање за продуженим боравком и ученика 3. и 4. разреда. Сходно томе школа је у процедури прикупљања потребних сагласности за одобрење продуженог боравка за 3. и 4. разред, а самим тим и отварања још једног одељења продуженог боравка.

Učionica
У ОШ ''Милан Ракић'' у Мионици  већ другу годину узастопно на месту учитеља у продуженом боравку ради професор разредне наставе Драгана Ускоковић-Ђуровић. Користећи своје једанаестогодишње искуство у раду са децом и уз примену различитих дидактичких принципа и метода,  помаже ученицима у раду, а кроз учешће на разним манифестацијама у оквиру школе ради на афирмисању продуженог боравка. ''Рад у оквиру продуженог боравка је вредно искуство за сваког учитеља. Ради се на остваривању истих циљева и принципа као и у ''редовној настави'', а опет је све као ''иза огледала'' јер обухвата ону врсту ученичких активности коју  иначе немамо прилике да пратимо. Овај рад је веома захтеван и одговоран, али, истовремено, допушта и пуно креативности и маштовитости у раду'', поручује учитељица Драгана Ускоковић-Ђуровић.

О продуженом боравку

Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима првог и другог разреда основне школе и представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још један део дана, док су им родитељи на послу. Настао је као одговор на потребе запослених родитеља који немају друге могућности за збрињавање своје деце, пошто су њихове школске обавезе, по правилу, краће од радног дана родитеља. Овакав облик васпитно-образовног рада се у нашој школи организује већ шесту годину заредом  за ученике првог и другог разреда и тренутно су њиме обухваћена 34 ученика. Из овога се види да се од оволико ученика  могу формирати две групе, а нарочито ако се узме у обзир и чињеница да је велика заинтересованост ученика 3. и 4. разреда. Искрено се надамо да ћемо успети да обезбедимо материјално-техничке услове за отварање још једног одељења продуженог боравка у нашој школи како би се изашло у сусрет свим заинтересованима.

Produženi boravak

Продужени боравак је организован у пространој учионици која је посебно опремљена за ту намену. Поред школских клупа, столица и табле, на располагању су нам ТВ пријемник, видео са мањом колекцијом цртаних филмова, као и разне друштвене игре и играчке прилагођене узрасту  и интересовањима деце. Захваљујући доброј сарадњи са родитељима, али и њиховој заинтересованости  да се оплемени  простор у коме њихова деца бораве,  добили смо мале столове, столичице, табурете,  доста друштвених игара, видео касета...

Kroz igru

Сви облици васпитно-образовног рада са ученицима  у продуженом боравку проистичу из заједничког плана и програма образовно-васпитног рада у основној школи. Ученици самостално раде своје домаће задатке уз надзор учитеља, али  уз то и уз стручну педагошку помоћ утврђују, продубљују, примењују и коначно усвајају нова знања, умења и навике. Самостални рад  се организује свакодневно кроз диференциране задатке  из предмета српски језик и математика, а по потреби и за остале предмете. Пратећи рад ученика, учитељ се стално интересује  о томе како су схватили задатке, да ли су и колико активни, у чему им је потребна помоћ, те им у посебном термину (време за корективни рад) додатно објашњава и усмерава како би свако достигао циљ који одговара његовим могућностима. Градиво се савладава уз игру и уз честу примену наставних листића и другог дидактичког материјала. Посебан акценат у раду ставља се на развој самосталности, креативности, стваралаштва и маштовитости код деце.
Активности ученика у слободном времену имају првенствено рекреативно-забавни и стваралачки карактер и организује се кроз рад спортске, драмске, литерарне, ликовне секције у чијем раду нам помажу и наставници ликовне културе, физичког васпитања, библиотекар, медијатекар, психолог, педагог...

Radovi učenikaRadovi učenika

врхврх

© 2010 - ОШ "Милан Ракић" Мионица | Дизајн Веб тим