БИОГРАФИЈА

Рођена у Тузли 25. августа1969. године. Завршила у Тузли  Педагошку академију 1989. и Учитељски факултет 1999. Тренутно је на мастер студијама Учитељског факултета у Београду. Ради на месту учитеља у ОШ „Милан Ракић“  у Мионици од 1996. године. Прошле године имала  је јубилеј, 20 година рада у школи.

Радна биографија

Чаробно село

Блог

Жељка Лукић Радојичић, професор разредне наставе

Високо мотивисана за све облике стручног усавршавања, у претходној деценији похађала је већину семинара понуђених учитељима, а и сама је аутор, координатор и реализатор следећих програма стручног усавршавања:
 „Методички приступ обради граматике у млађим разредима“ из области српског језика и књижевности, у актуелном Каталогу налази се под редним бројем 015 – аутор, реализатор и координатор;
„Методички приступ обради књижевности у млађим разредима основне школе
Методички приступ обради књижевности у млађим разредима основне школе из области српског језика и књижевности, у актуелном Каталогу налази се под редним бројем  016 – аутор, реализатор и координатор;
„Екологија у методичкој пракси“ из области екологије, у  актуелном Каталогу налази се под редним бројем  160 –  реализатор.

-Искусан стручњак у области учитељске праксе и методике рада са основношколским узрастом. Обучена за употребу савремених и активних  метода и техника рада у области образовања и васпитања.
- Учесник и  излагач на различитим стручним скуповима учитеља Србије са циљем унапређивања квалитета наставе и учења у школи.
-Један од аутора пројекта „Прва креативна еко-етно школа“ чија се имплементација планира у наредном периоду.
-Аутор  и координатор Републичке смотре  дечјег драмског, литерарног и ликовног стваралаштва „Дечји васкршњи сабор“, која је настала 2004. године, а окупља ученике основних школа из Србије и земаља из окружења.
-Аутор  лектире за млађе разреде основне школе, „Ташун, ташун, танана“,  Бигз школство д.о.о, 2007.

Учесник   конкурса Креативне школе, три рада чији је координатор налазе се у Бази података ЗУОВ-а:
Свет ко нас: „Вода“ 2007.
Српски језик: „Роман Бела Грива“ 2009. и
„Како остварити своје снове, жеље кад родитељи кажу НЕ“ 2010.

-Учествовала   у раду  међународних конференција „Стандарди професије“ 2007. и 2009.,  раду округлог стола у САНУ посвећеном „Проблемима сеоског школства“,  различитим облицима састанака, семинара и округлих столова посвећених руралном развоју.
-Један од иницијатора и организатора Прве учитељске трибине на тему „Сеоско школство“, која је окупила учитеље сеоских школа. Члан Тима „Сеоско школство Србије“ који је оформио Савез учитеља Србије подстакнут радом Друштва учитеља Мионица.

Јако активна на свим пољима стручног рада, како у школи, тако и у локалној заједници.
Члан је републичке УНИЦЕФ-ове радне групе за израду Мастер плана ђачког туризма.
Члан је Друштва учитеља Мионица у којем од 2006. има улогу секретара.
Члан је УГ „Креатива“ у којем обавља дужност потпредседника удружења.

Члан је експертске организације „Образовни форум“.

врхврх

© 2010 - ОШ "Милан Ракић" Мионица | Дизајн Веб тим